CORREUS

L’edifici de correus és molt bonic perquè té escultures per fora i perquè és de color gris.

Per fora és molt bonic perquè té escultures.

L’edifici de correus està format per una arquitectura molt especial.

La torre té una bola de metall damunt i té escales de caragol.

Finalment, s’utilitza per a enviar cartes.

Celia, Ana, Diego i Adriana