PICA-SOQUES

En Nadal vam anar a la devesa del Saler i vam veure un Pica-soques.

El pica-soques té una mida de 23 cm, és sedentari i és escàs als boscos de pi i carrasques. A la primavera el trontoll que fa als arbres s’escolta des de ben lluny. Nidifica als forats que construeix i s’alimenta de pinyons i d’altres fruits secs.

Irene