PRIMERAS PROPUESTAS DE HOME ART O LAND ART

ABEL C. Arco Land Art.
JACOBO M. composición radial
JACOBO M. Composición asimétrica.
JOSAFAT. Composición figurativa