UNA FESTA NASCUDA DE LA SANG

Estic en contra de la festa dels bous perquè és molt cruel i injusta, tan sols crien els bous per matar-los en aquesta festivitat.

En primer lloc, els que estan a favor de la festa diuen que es practicava ja per les civilitzacions egípcies, greges, i romanes, però jo crec que la tradició no justifica la crueltat.

En segon lloc, també diuen que prohibir els bous significaria perdre  l´espècie del bou brau perquè sols els crien per torejar- los però per a mi seria millor que no nasqueren per a ser criats per a morir.

Finalment, també diuen que en la correguda de bous es respecta la igualtat del home davant el bou, però això no es de veres perquè el bou està en inferioritat de condicions.

En conclusió estic en contra de la festa dels bous perquè com he exposat es cruel i injusta i hem pareix una forma de maltractament als animals.

ANDREU M.